Thông tin - Tin tức

Thông báo khẩn: Tập huấn của Bộ GDĐT cho Hiệu trưởng THPT về đổi mới GD và phát triển kế hoạch giao dục nhà trường - Phòng Trung Học
09/01/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT;

  - Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Thực hiện Văn bản số 11/DA-THPT2-ĐTBD của Bộ GDĐT về tập huấn Hiệu trưởng THPT về đổi mới GD và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị lập Danh sách hiệu trưởng tham gia tập huấn. Cụ thể như sau:

- Thành phần: Tất cả hiệu trưởng THPT.

- Hình thức: Qua mạng “Trường học kết nối” và trực tiếp (14 ngày)

        Trong đó tập huấn trực tiếp 4 ngày tại Khách sạn Đại Nam (79 Trần Hưng Đạo, Quận 1)

Thời gian tập huấn trực tiếp: từ 8g00 ngày 20/01/2018 đến 23/01/2018

- Kinh phí: Do Dự án BGD chi trả (tiền ăn, tài liệu, VPP); đơn vị chi trả công tác phí và đi lại.

  - Các đơn vị nhập thông tin của Hiệu trưởng theo liên kết đính kèm và hoàn thành trước 16g00 ngày 12/01/2018: https://goo.gl/forms/xDtady4xrhTHYJxH2


Bài viết khác:

Total: 28700
Success!