Thông tin - Tin tức

Thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viê
13/11/2017, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Bài viết khác:

Total: 28944
Success!