Thông tin - Tin tức

23/05/2018, 12:00:00 PM

Hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Chi tiết

23/05/2018, 12:00:00 PM

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong 06 tháng cuối năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Chi tiết

Total: 28178
Success!