Tổ Địa

GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA NĂM 2013
03/11/2013, 12:32:00 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Từ trái sang phải:

1) Thầy Phạm Văn Giang

2) Cô Nguyễn Thị Mỹ

3) Cô Trịnh Hải Yến

 

4) Cô Bùi Kim Thu

5) Cô Bùi Phương Thuỳ (Tổ trưởng)

6) Cô Đào Thị Hiếu

 

Success!