Tổ Kỹ Thuật

GIÁO VIÊN TỔ KỸ THUẬT NĂM 2013
22/11/2013, 12:26:00 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Từ trái sang phải:

1) Thầy Nguyễn Thanh Việt

2) Cô Trần Thị Thanh Vân

3) Thầy Đinh Ngọc Thanh (Tổ trưởng)

4) Thầy Bùi Gia Sang

 

 

Bài viết khác:

Success!