Tổ Sinh

03/11/2012, 12:23:53 PM
GIÁO VIÊN TỔ SINH NĂM 2013

Tập thể thầy cô tổ Sinh đoàn kết, giúp đỡ để hoàn thành xuất sắc công tác được giao. Góp phần xây dựng trường Trần Phú ngày càng chất lượng.

Chi tiết

Total: 34
Success!