Tổ Hóa

Giới thiệu tổ Hóa học trường Trần Phú
03/11/2012, 12:14:56 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd
Tổ Hóa trường THPT Trần Phú năm học 2010 - 2011 gồm 16 thầy cô với những giáo viên đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm

Success!