Tổ Lý

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ
20/04/2017, 11:55:20 PM , Post by Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ
Thời gian kiểm tra từ 20/4/2017 đến 25/4/2017

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II

Thời gian kiểm tra từ 20/4/2017  đến 25/4/2017

 

KHỐI 10:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài động lượng đến hết bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1:  Công và công suất

Dạng 2: Phương trình trạng thái và các đẳng quá trình.

Dạng 3: Nội năng – Nguyên lý I nhiệt động lực học. có sử dụng công thức  mà không cần chứng minh. Lưu ý dấu của A. Sinh công A<0, nhận công : A>0

Dạng 4: Định luật bảo toàn cơ năng.

Cấu trúc đề: tự luận 4 câu.

 

KHỐI 11:

 

LÝ THUYẾT: Chương 4, 5, 6, 7 bỏ bài kính hiển vi và kính thiên văn.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1:  Cảm ứng điện từ.

Dạng 2: Hiện tượng khúc xạ và phản xạ toàn phần.

Dạng 3: Kính lúp. (không tính độ bội giác khi ngắm chừng ở cực viễn và khi ngắm chừng ở cực cận, chỉ có ngắm chừng ở vô cực)

Dạng 4: Toán trên 1 thấu kính.

 

 

KHỐI 12:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài Tán sắc ánh sáng đến hết bài phản ứng nhiệt hạch.

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 30 phút.

Tự luận: 4 điểm tự luận gồm 4 câu hiểu, mỗi câu 0,5 điểm (2 điểm)

2 câu vận dụng (2 điểm); Mỗi câu 1 điểm.

 

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Ghi chú

Tán sắc

2

0

0

0

 

Giao thoa

1

0

3

0

 

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X

3

0

0

0

 

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

0

0

 

Mẫu nguyên tử Bo

2

0

1

0

 

Cấu tạo hạt nhân

2

0

2

0

 

Phản ứng hạt nhân

2

0

2

0

 

Phóng xạ

1

0

1

0

 

Tổng cộng

15

0

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Success!