Tổ bộ môn

03/11/2012, 12:16:24 PM
GIÁO VIÊN TỔ HOÁ NĂM 2013

Tổ Hóa trường THPT Trần Phú gồm những giáo viên đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm

Chi tiết

03/11/2012, 12:14:56 PM

Tổ Hóa trường THPT Trần Phú năm học 2010 - 2011 gồm 16 thầy cô với những giáo viên đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm

Chi tiết

03/11/2012, 12:07:52 PM
GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ NĂM 2013

Tổ Vật Lý Trường THPT Trần Phú gồm 16 Thầy Cô với nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm.

Chi tiết

Success!