Tin Nhà trường

PHÂN CÔNG KỸ NĂNG SỐNG THÁNG 11-12 NĂM HỌC 2018-2019
31/10/2018, 10:25:02 AM , Post by NetViet ITT Co., ltd

1. Thời gian kiểm tra sai sót từ nay đến 2/11/2018.

2. Thời gian dạy tháng 11,12 từ 15/11/2018 đến 13/12/2018.

3. Xem lớp dạy theo giáo viên tại đây

 

Success!