Kênh thư mời

15/10/2019, 12:00:00 PM

Giấy mời dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Phòng Giáo dục và Đào tạo Lần 1, năm học 2019-2020

Chi tiết

15/10/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:-Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận - huyện;-Hiệu trưởng các trường THPT;-Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX;-Các cá nhân được khen thưởng (đính kèm thư mời).

Chi tiết

Success!