Kênh thư mời

15/12/2017, 12:00:00 PM

Mời đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự Hội thảo về nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho người học và tiêu chuẩn trường học an toàn; Từ 7:30-11:30, thứ Tư, ngày 20/12/2017 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Số 131 Cô Bắc; phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Chi tiết

11/12/2017, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị quán triệt công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Dân vận năm 2017

Chi tiết

Total: 3556
Success!