Kênh thư mời

15/11/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:-Đại diện lãnh đạo phòng, ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;-Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;-Đại diện lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; -Đại diện lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm GDNN-GDTX; -Đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết

Total: 296
Success!