Kênh thư mời

11/12/2017, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị quán triệt công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Dân vận năm 2017

Chi tiết

06/12/2017, 12:00:00 PM

Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học.

Chi tiết

30/11/2017, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị báo cáo thời sự về tình hình biển, đảo và tình hình biên giới trên đất liền năm 2017.

Chi tiết

Total: 3527
Success!