Kênh thư mời

24/07/2018, 12:00:00 PM

Tham dự bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hè năm 2018 theo Kế hoạch số 2312/KH-GDĐT-CTTT ngày 09/7/2018 tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Chi tiết

23/07/2018, 12:00:00 PM

Về mời dự lớp tập huấn về “Nâng chuẩn ngôn ngữ trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh” cấp Tiểu học

Chi tiết

19/07/2018, 12:00:00 PM

Về tham dự tập huấn “Nếp nghĩ phát triển” trong hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học.

Chi tiết

Total: 3633
Success!