Kênh thư mời

15/06/2018, 12:00:00 PM

Thành phần: Lãnh đạo phòng GD&ĐT,Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp

Chi tiết

11/06/2018, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có bếp ăn tập thể - suất ăn công nghiệp.

Chi tiết

Total: 3604
Success!