Kênh thư mời

27/02/2019, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị quán triệt, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng.

Chi tiết

23/01/2019, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Success!