Kênh thư mời

Mời các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I - Năm học 2019 - 2020. - VP Công Đo
11/01/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 306
Success!