Kênh thư mời

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung chuẩn bị đại hội đảng và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên. - VP Đảng Ủy
18/11/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 306
Success!