Kênh thư mời

Kính gửiĐồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Giám đốc, Phó Giám Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (22 đơn vị trực thuộc), Trưởng các phòng, ban thuộc Sở. - VP Đảng Ủy
23/01/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bài viết khác:

Total: 306
Success!