Kênh thư mời

Về việc mời dự lớp tập huấn về “Hoạt động phối hợp của giáo viên Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ và các phần mềm bổ trợ” cấp Tiểu học - Hè 2018. - Phòng Tiểu Học
19/07/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Mời dự lớp tập huấn về “Hoạt động phối hợp của giáo viên Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ và các phần mềm bổ trợ” cấp Tiểu học - Hè 2018.

Bài viết khác:

Total: 3687
Success!