Kênh thư mời

Mời tham dự tập huấn công tác y tế trường học. - Phòng Chính trị tư tưởng
11/07/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: - Chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Nhân viên y tế các trường THPT, CĐ-TCCN, trung tâm GDTX; - Nhân viên phụ trách y tế các đơn vị trực thuộc.

Bài viết khác:

Total: 3703
Success!