Kênh thư mời

Khẩn! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. - VP Đảng Ủy
12/03/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Hội nghị học tập, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ cấu, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết khác:

Total: 3703
Success!