Kênh thư mời

09/04/2018, 12:00:00 PM

Tham dự chuyên đề cấp Thành phố bộ môn tiếng Anh Tiểu học với nội dung “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo hướng giao tiếp trong hoạt động nhóm”.

Chi tiết

02/04/2018, 12:00:00 PM

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chi tiết

26/03/2018, 12:00:00 PM

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham dự đầy đủ, không cử cấp phó dự thay.

Chi tiết

23/03/2018, 12:00:00 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII

Chi tiết

Total: 3556
Success!