Kênh văn bản

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử. - VP Đảng Ủy
01/06/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 383
Success!