Kênh văn bản

Triển khai thực hiện Chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chính tình trạng lạm dùng hồ sơ, sổ sách của nhà trường - Phòng Trung Học
24/01/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú


Bài viết khác:

Total: 5122
Success!