Kênh thông báo

16/04/2018, 12:00:00 PM

Đã có giấy chứng nhận thành tích các môn thể thao học sinh thi đấu trong học kỳ 2, năm học 2017-2018, đề nghị các đơn vị liên hê Phòng Chính trị tư tưởng để nhận

Chi tiết

16/04/2018, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

13/04/2018, 12:00:00 PM

Về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học trong dịp Lễ 30/4 và 1/5/2018.

Chi tiết

Total: 16008
Success!