Kênh thông báo

Về nhắc nhở các đơn vị chưa nộp báo cáo chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên năm học 2019 - 2020 theo công văn 1331/GDĐT-TC ngày 13 tháng 5 năm 2020 - Phòng TCCB
31/07/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1824
Success!