Kênh thông báo

Về hướng dẫn kế hoạch triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” và “ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo - Phòng Chính trị tư tưởng
29/06/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1764
Success!