Kênh thông báo

Kế hoạch thực hiện Đề án số 1712/ĐA-TLĐ ngày 11/11/2019 "Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động" giai đoạn 2019 - 2023 -
05/06/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1764
Success!