Kênh thông báo

Công văn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phương án tính số ngày làn việc thực tế để đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức - Phòng TCCB
04/06/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1764
Success!