Kênh thông báo

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp báo cáo thống kê đội ngũ thực hiện công tác pháp chế - Phòng Chính trị tư tưởng
16/06/2017, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp báo cáo thống kê đội ngũ thực hiện công tác pháp chế

Bài viết khác:

Total: 15995
Success!