Kênh thông báo

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 - Phòng Chính trị tư tưởn
16/06/2017, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Bài viết khác:

Total: 16091
Success!