Kênh thông báo

Về cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 và bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam năm 2020 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng
24/03/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1547
Success!