Kênh thông báo

Về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư-lưu trữ, lớp ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2020 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng TCCB
13/02/2020, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1825
Success!