Kênh thông báo

Về thực hiện công tác tài chính và tài sản cuối năm 2019 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm GDTX thuộc Sở) - Phòng KHTC
05/12/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1831
Success!