Kênh thông báo

Nhắc lại: Về thực hiện báo cáo nhanh đầu năm học 2019-2020 (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, PH.BTV
12/08/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1322
Success!