Kênh thông báo

Về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB
14/05/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các Trường THPT; THPT chuyên;

- Thủ trưởng các Trường chuyên biệt công lập (trực thuộc Sở).

 

(vui lòng xem nội dung thông báo tại Công văn đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Bài viết khác:

Total: 481
Success!