Kênh thông báo

Hướng dẫn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2019 - VP Công Đoàn
14/05/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú


Bài viết khác:

Total: 1675
Success!