Kênh thông báo

Về triển khai Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công
01/02/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Success!