Kênh thông báo

Trường THPT thực hiện báo cáo nhanh nội dung theo yêu cầu của văn bản số 4178/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT - Phòng Trung Học
10/10/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT;

  - Hiệu trưởng các trường PT nhiều cấp học có cấp THPT.

  Thực hiện Văn bản số  4178/BGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục Trung học yêu cầu tất cả các trường THPT thực hiện báo cáo nhanh theo liên kết đính kèm:

  Đăng nhập báo cáo

  Thời hạn thực hiện: Hoàn thành trước 16g00 ngày 11/10/2018

  Trân trọng cám ơn các đơn vị./.


Bài viết khác:

Total: 16661
Success!