Kênh thông báo

Kính gửi: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thông báo về việc bổ sung phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở - VP Đảng Ủy
13/09/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Thông báo về việc bổ sung phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục dục và Đào tạo Khóa VI phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Success!