Kênh thông báo

Về kết nối cơ sở dữ liệu chung của Giáo dục Trung học thành phố - Phòng Trung Học
12/09/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Kính gửi:
  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

  - Hiệu trưởng các trường THPT;
  - Hiệu trưởng các trường Phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).
  Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019, hiện nay các trường THPT Chuyên và một số trường THCS, THPT đã hoàn tất việc gửi dữ liệu lên hệ thống. Phòng GD Trung học tiếp tục hướng dẫn các đơn vị (THCS, THPT) cần thực hiện một số nội dung sau:

  + Cơ sở dữ liệu chung được thực hiện trên địa chỉ : Đăng nhập tại đây.

+ Các đơn vị xem hướng dẫn ứng với các Phần mềm đính kèm tại trang đăng nhập;

  + Chú ý kiểm tra tổng số học sinh và thông tin dữ liệu đã gửi;

Đối với các kỳ thi và hoạt động chuyên môn sẽ sử dung cơ sở dữ liệu này nên đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện cho đúng tiến độ với độ chính xác cao.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, đơn vị liên hệ Phòng GD Trung học và Trung tâm thông tin Chương trình Giáo dục (Anh Nguyên) để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!


Success!