Kênh thông báo

Khẩn: Về thực hiện báo cáo nhanh đầu năm học 2018-2019 (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, PH.BTVH; T
09/08/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 16625
Success!