Kênh thông báo

KHẨN: Về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 trong trường học trên địa bàn Thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng
13/06/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 16625
Success!