Kênh thông báo

Nhắc lại: Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm 2018 - Phòng TCCB
11/06/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Căn cứ Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020” đã được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung, điều chỉnh Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020”,

   Căn cứ Kế hoạch số 4697/KH-GDĐT-TC ngày 19 tháng 12 năm 2017 về kế  hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018,

    Căn cứ thông báo số 776/TB-GDĐT-TC ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về đăng ký các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2018,

   Căn cứ Công văn số 490/ĐHSG-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Trường Đại học Sài Gòn về tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chuẩn tiêu chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập,

    Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp danh sách cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018 (đính kèm các phụ lục).

        Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm 2018, cụ thể như sau: 

(xem tiếp nội dung tại các văn bản đính kèm)Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Bài viết khác:

Total: 16625
Success!