Kênh thông báo

Hướng dẫn Báo cáo Sơ kết Học kỳ I - Năm học 2017-2018 (Phòng GDĐT, trường THCS, THPT, PT nhiều cấp có cấp THCS và cấp THPT) - Phòng Trung Học
07/12/2017, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện;
  - Hiệu trưởng các trường Trung học (THCS, THPT).

Thực hiện văn bản số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT, phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn phòng GDĐT các quận, huyện và các trường Trung học (THCS, THPT) nội dung như sau:

1. Số liệu thông tin nhà trường, lớp, học sinh; Số liệu Học lực, Hạnh kiểm học sinh; Thông tin học sinh dân tộc, học sinh hòa nhập thực hiện đầy đủ, chính xác trên Hệ thống thông tin quản lý của Sở GDĐT (yêu cầu thực hiện chỉ tiêu của BGD: 100% đơn vị trường Trung học sử dụng sổ ghi điểm điện tử). Thời điểm hoàn thành trước ngày 16/01/2018.

2. Báo cáo trực tuyến thực hiện trên trang thông tin điện tử: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/  Thời điểm hoàn thành trước ngày 09/01/2018.

3. Để chuẩn bị nội dung báo cáo trực tuyến, các đơn vị tải file Word đính kèm, ghi đầy đủ nội dung cần báo cáo trước lên file word rồi mở liên kết để copy và paste vào Mẫu báo cáo.
  Chú ý:
+ Mã số trong báo cáo: là Mã số báo cáo của đơn vị xem trong liên kết đính kèm. Các đơn vị cần ghi chính xác để thống kê các đơn vị gửi đã báo cáo.

  Mã số báo cáo THPT

Mã số báo cáo THCS

Mã số báo cáo Phòng GDĐT

 + Báo cáo Bộ môn sẽ thực hiện theo từng Môn học qui định trong QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT.
Cụ thể:
- Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên cùng môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của cả Tổ CM.
- Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên của nhiều Nhóm môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của Nhóm theo Môn học.
- Nếu trường có qui mô nhỏ, mỗi môn học chỉ có 01 GV phụ trách thì số liệu báo cáo là số liệu của GV bộ môn.

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Bài viết khác:

Total: 16393
Success!