Kênh thông báo

Khẩn: Về báo cáo các chỉ tiêu xây dựng dự toán năm 2018 của ngành giáo dục và đào tạo. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện). - Phòng KHTC
13/09/2017, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 16142
Success!