Kênh thông báo

19/10/2018, 12:00:00 PM

Kế hoạch triển khai tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Chi tiết

18/10/2018, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về tập huấn chuyên môn thể dục Aerobic cho đội ngũ huấn luyện viên phụ trách dạy thể dục Aerobic tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố

Chi tiết

18/10/2018, 12:00:00 PM

Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn, thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Chi tiết

17/10/2018, 12:00:00 PM

Thông báo kết quả tham dự Giải Thể thao học sinh toàn quốc năm 2018 các môn Taekwondo, Điền kinh, Vovinam, Bơi, Võ cổ truyền. Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường THPT liên hệ Phòng Chính trị tư tưởng nhận Giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải.

Chi tiết

17/10/2018, 12:00:00 PM

Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Lê Văn Dần Quyền Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Total: 16394
Success!