Kênh tin tức

KHỐI THI ĐUA I DO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ LÀM KHỐI TRƯỞNG THỰC HIỆN CHUYẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CHỦ ĐỀ: "ĐẢO LÀ NHÀ, BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG" TẠI XÃ ĐẢO THẠNH AN, HUYỆN CẦN GIỜ,
12/05/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú


Bài viết khác:

Total: 71
Success!