Tổ Tin Học

Danh sách các thành viên tổ Tin Học năm học 2013 - 2014
08/12/2013, 08:39:01 AM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Từ phải qua

(1). Thầy Nguyễn Văn Tồn (Tổ trưởng)

(2). Thầy Nguyễn Thanh Nam

(3). Cô Trần Thị Kim Anh

(4). Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh

(5). Thầy Hoàng Lên Hạnh

 

Bài viết khác:

Total: 24
Success!