Tổ Tin Học

Trắc nghiệm Tin học khối 12_Từ 20 đến 24
21/04/2020, 09:04:57 AM , Post by Nguyen Van Ton
Các em tham khảo bài học trong mục tổ tin học rồi thực hiện các bước

https://forms.gle/CMrixjW738JiGTPj8

Success!