Tổ Tin Học

Trắc nghiệm nghề Tin học văn phòng_Từ 20 đến 24
20/04/2020, 03:46:48 PM , Post by Nguyen Van Ton
Các em thực hiện theo các bước

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEMUBvdUcu5vzKGnA46s2nQ_3IdLatLmSiSwExi8IWlvVvkg/viewform?usp=sf_link

Success!